Monika Förster
tel: 020-6937808 (voicemail)
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mobil: 06 108 345 21

 

Shiatsu treatments

Praktijk IJburg Nyima Amsterdam Noord
Daguerrestraat 140 Floraweg 20
1087 DJ Amsterdam 1032 XL Amsterdam
www.praktijk-ijburg.nl  

 

Monika Forster is lid van de beroepsvereniging Zhong regnr.0405610009918

Lid beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland regnr. 200105
https://www.shiatsuvereniging.nl/

De therapeut is opgenomen in het RBCZ®-register en onderhevig aan het TCZ®-tuchtrecht. Stichting RBCZ® is een overkoepelende organisatie,

die therapeuten op hbo-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. licentienummer 509544R

KvK no. 343652310000

De thearpeut handelt volgens de richtlijn van de Wkkgz en is aangesloten bij de geschillen commissie GAD.

 

De therapeut werkt in overeenstemming met de wet- en regelgeving op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679.

Zij verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar werk als shiatsu-therapeut.

De persoonsgegevens worden conform de wettelijke verplichtingen bewaard. Het eventueel delen van de persoonsgegevens met derden vindt alleen

plaats na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Monika Förster, shiatsu therapeut en dans-docent, Amsterdam